هاست وردپرس ایران سی پنل

هاست وردپرس ایران - پلان اول
 • 1 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 مگابایت میزان I/O
 • LiteSpeed وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دامنه رایگان IR برای هاست یکساله
هاست وردپرس ایران - پلان دوم
 • 3 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 مگابایت میزان I/O
 • LiteSpeed وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دامنه رایگان IR برای هاست یکساله
هاست وردپرس ایران - پلان سوم
 • 5 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 مگابایت میزان I/O
 • LiteSpeed وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دامنه رایگان IR برای هاست یکساله
هاست وردپرس ایران - پلان چهارم
 • 10 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 مگابایت میزان I/O
 • LiteSpeed وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دامنه رایگان IR برای هاست یکساله
هاست وردپرس ایران - پلان پنجم
 • 20 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 5 مگابایت میزان I/O
 • LiteSpeed وب سرور
 • 1 عدد ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • دامنه رایگان IR برای هاست یکساله